Суска Анастасія Анатоліївна


Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Місце роботи:

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Кафедра деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу
завідувач кафедри


Інформаційна сторінка науковця: http://khntusg.com.ua/staff/suska-anastasija-anatoliivna/

ORCID: 0000-0002-7465-1776
Укрпатент
Scopus
Scopus
3
20210316
Web of Science
WoS
2
0
0
20210224
GoogleScholar
GoogleScholar
39
35
3
20210322

Науковий доробок в БД "Праці науковців ХНТУСГ" та БД "Охоронні документи"

Бібліографічний опис Посилання
2021
1 Ovsyannikov, Sergey I.
Features of expertise in wooden housing construction [Text] : lecture Notes in Civil Engineering / S. I. Ovsyannikov, A. Suska, V. M. Kashyna // Innovations and Technologies in Construction, BUILDINTECH BIT 2020 : International Scientific Conference, Belgorod, 8-9 October 2020. - Belgorod, 2021. - Vol. 95. - P. 198-205.
2
Strengthening of the Adhesive Joint in the Production of Glued Beams [Text] / S. I. Ovsyannikov, A. Suska, D. Levkin, O. L. Rudenko // Industrial and Civil Construction : International Conference, Belgorod, 18-19 January 2021. - Belgorod, 2021. - Vol. 147. - P. 222-228.
2020
3630(072) П 27
Переддипломна практика [Текст] : метод. вказ. до її орг. та проведення студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 205 Лісове господарство / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. А. Суска, А. В. Войтов. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 10 с. - Б. ц.
Повний текст
4674(072) Н 15
Навчальна практика [Текст] : метод. вказ. до її орг. та проведення студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 187 Деревообробні та меблеві технології / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. А. Суска, А. В. Войтов. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 12 с. - Б. ц.
Повний текст
5674(072) П 27
Переддипломна практика [Текст] : метод. вказ. до її орг. та проведення студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 187 Деревообробні та меблеві технології / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. А. Суска, А. В. Войтов. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 11 с. - Б. ц.
Повний текст
6674(072) В 52
Виробнича практика [Текст] : метод. вказ. до її орг. та проведення студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 187 Деревообробні та меблеві технології / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. А. Суска, А. В. Войтов. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 12 с. - Б. ц.
Повний текст
7 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Лісова селекція [Текст] : навч. посібник / А. А. Суска, С. І. Мусієнко. - Харків : ПромАрт., 2020. - 120 с. - Б. ц.
8
Відтворення лісів в Україні [Текст] : навч. посібник / С. І. Мусієнко, Г. Б. Гладун, А. А. Суска, О. М. Тарнопільська. - Харків : ПромАрт, 2020. - 143 с. - Б. ц.
9630*114(075.8) Л 63
Лісове ґрунтознавство [Текст] : навч. посібник / Л. В. Дем'яненко, Г. Б. Гладун, Н. І. Мойш, Ю. М. Тараненко, А. А. Суска, О. М. Тупчій ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2020. - 286 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 248-250. - Б. ц.
2019
10
Лісомеліоративна справа в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи [Текст] / Г. Б. Гладун, В. Ю. Юхновський, А. А. Суска, В. В. Горошко, С. В. Сидоренко // Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену : монографія. - 2019. - С. 221-239
11
Formation of thermal-insulating building envelopes of dome constructions for the far north regions [Text] / Sergey Ovsyannikov, A. A. Suska, Sergey Shevchenko // International Scientific Conference on Construction and Architecture: Theory and Practice for the Innovation Development 2019 : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Kislovodsk, 1 October 2019 - 5 October 2019. - Kislovodsk, 2019. - Vol. 698, Issue 2. - P. 022006
Повний текст
12630(072) К 32
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" [Текст] : метод. вказ. до її викон. для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 205 Лісове господарство / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. А. Суска, С. А. Шевченко, А. В. Войтов. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 25 с. - Б. ц.
Повний текст
13
Computer optimization of schematic model for sawing a log into rectangular and trapezoidal cross-section boards for panel products [Text] / S. Shevchenko, A. Suska, Y. A. Gradisky, N. Zaslavska, A. Babich // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - 2019. - Vol. 8, № 6. - P. 2944-2950.
Повний текст
14 Внуков, Д. В.
Оцінка конкурентного потенціалу підприємств лісового господарства методом побудови і аналізу конкурентного простору [Текст] / Д. В. Внуков, А. А. Суска // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 75
15630(072) К 22
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" [Текст] : метод. вказ. до її викон. студ. другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 205 Лісове господарство / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. А. Суска, С. А. Шевченко, А. В. Войтов. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 26 с. - Б. ц.
Повний текст
16
Social Entrepreneurship as a Prerequisite for The Innovative Development of Regions [Text] / A. Shestakova, T. M. Kharchenko, A. Oriekhova, A. Suska, I. Okhrimenko // Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. - 2019. - P. 9777-9785.
17674(072) К 32
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" [Текст] : метод. вказ. до її викон. для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 187 Деревообробні та меблеві технології / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. А. Суска, С. А. Шевченко, А. В. Войтов. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 26 с. - Б. ц.
Повний текст
18630*232(075.8) П 81
Промислові методи лісовирощування [Текст] : навч. посіб. для студ. за напрямом підготовки "магістр" спец. 205 Лісове господарство / С. І. Мусієнко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2019. - 82 с. - Бібліогр.: с. 74-76. - Б. ц.
19631.61(072) Л 63
Лісова рекультивація земель [Текст] : метод. вказ. до провед. практ. занять з дисц. для студ. другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 205 Лісове господарство / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: О. М. Тупчій, А. А. Суска. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 40 с. - Б. ц.
Повний текст
20 Сливка, О. О.
Фактори формування ринкового середовища соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / О. О. Сливка, А. А. Суска // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 80
21630*232(075.8) Г 75 Градиський, Юрій Олександрович.
Лісонасінна справа [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Градиський, А. А. Суска, Н. Ю. Висоцька ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 114 с. : рис. - Бібліогр.: с. 112. - 80.00 грн.
22 Гукай, М. В.
Оцінки економічної ефективності [Текст] / М. В. Гукай, А. А. Суска // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 78
23630*232(075.8) Г 75 Градиський, Юрій Олександрович.
Лісові розсадники [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Градиський, А. А. Суска, Г. Б. Гладун ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 126 с. : рис. - Бібліогр.: с. 124. - 80.00 грн.
24 Павліченко, В. В.
Визначення та систематизація факторів конкурентного потенціалу підприємства лісового господарства [Текст] / В. В. Павліченко, А. А. Суска // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. . - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 76
25 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Технічні альтернативні рішення соціально-екологічних проблем шляхом використання соціально-екологічного ресурсу лісу [Текст] / А. А. Суска // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 45-47
26 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві [Текст] / А. А. Суска, Т. М. Харченко // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Сер.: екон. науки. - 2019. - № 2. - С. 254-263
27 Макаренко, О. О.
Аналіз ресурсного потенціалу підприємств лісового господарства Харківської області [Текст] / О. О. Макаренко, А. А. Суска // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 79
28 Чернобай, В. А.
Ринок соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / В. А. Чернобай, А. А. Суска // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 77
29630*24(075.8) Г 75 Градиський, Юрій Олександрович.
Догляд та збереження лісових культур [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Градиський, А. А. Суска, С. А. Шевченко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 125 с. : рис. - Бібліогр.: с. 122. - 80.00 грн.
2018
30
Gardens, parks and Landscape design: terms and definitions [Текст] = Сади, парки та ландшафтний дизайн: терміни та визначення / Hrigorii Hladun, L. Herman, V. Shastalo, S. Sydorenko, Yu. Hladun, А. А. Суска, Oleksandr Saychuk. - Kharkiv : PromArt, 2018. - 156 p. - Б. ц.
31 Suska, A.
Ecological and economic basis of anti-erosion stability of forest-agrarian landscapes [Text] / A. Suska, I. V. Koshkalda // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. - 2018. - № 27 (3). - P. 444-452
32 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Інституціональна рівновага ринку соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / А. А. Суска // Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: аналіз тенденцій та перспектив розвитку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9-10 лют. 2018 р.) / Держ. ун-т інфраструктури та технологій. - Київ, 2018. - С. 23-27.
33
Лісова меліорація [Текст] : підручник / А. А. Суска, О. В. Соваков, В. Ю. Юхнов, Г. Б. Гладун. - Харків : ПромАрт, 2018. - 108 с. - Б. ц.
34
Деревознавство та лісове товарознавство [Текст] : методичні вказ. до практ. занять і самост. роботи / авт.-уклад. А. А. Суска. - Харків : [б. в.], 2018. - 29 с. - Б. ц.
35 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Концетуальні поведінкові моделі економіко-інституціальних відносин суб'єктів лісоресурсної сфери [Текст] / А. А. Суска // Підвищення рівня використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24 берез. 2018 р.) / Львів. екон. фундація. - Львів, 2018. - С. 44-47.
36 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Потенціал лісових ресурсів як важлива частина природно-ресурсного потенціалу України [Текст] / А. А. Суска // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та шляхи перспективного розвитку : зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9-10 лютого 2018 р.). - Одеса : ЦЕДР, 2018. - С. 27-29.
37 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Особливості поведінкової моделі суб'єктів ринку соціально-екологічних послуг [Текст] / А. А. Суска // Науковий вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2018. - Вип. 31. - С. 88-93.
38 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Проблеми і перспективи становлення ринку соціально-екологічних послуг лісу як еколого-економічної системи лісового сектора економіки [Текст] / А. А. Суска // Економічний вісн. Запоріз. держ. інж. акад. - 2018. - Вип. 3. - С. 49-52.
39 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Методичні підходи до оцінки ефективності екологічних інвестиційних проектів [Текст] / А. А. Суска // Науковий вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 20. - С. 74-77.
40 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Проектування системи інституціонального забезпечення ринку соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / А. А. Суска // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 30. - С. 52-56.
41 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Особливості конкурентного середовища ринку соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / А. А. Суска // Науковий вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19. - С. 80-84.
42 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Комерційний баланс ринку соціально-екологічних послуг [Текст] / А. А. Суска // Бізнес-навігатор. - 2018. - Вип. 1 (44). - С. 88-91.
43 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Особливості становлення та функціонування регіональних ринків соціально-екологічних послуг [Текст] / А. А. Суска // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 4. - С. 51-59.
44 Шевченко, Сергій Анатолійович.
Оптимізація плану розкрою деревинних плит за критерієм мінімуму сукупних виробничих витрат [Текст] / С. А. Шевченко, А. А. Суска, М. С. Карапузь // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - Вип. 197: Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. - С. 82-87.
45 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Методика оцінки якості інституціонального середовища становлення ринку соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / А. А. Суска // Науковий вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. - Херсон, 2018. - С. 125-128.
46630*8(072) Д 36
Деревинознавство і товарна продукція лісового комплексу [Текст] : метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт студентів очної і заоч. форм навчання за спец. 187 "Деревообробні та меблеві технології", 205 "Лісове господарство". Ч. 1. Деревинознавство / ХНТУСГ ; авт.-уклад.: А. А. Суска, С. А. Шевченко, В. М. Заєць. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 32 с. - Бібліогр.: с. 30. -
Повний текст
47 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Теоретико-метологічні аспекти ринково-екологічних перетворень системи інституціонального забезпечення лісоресурсної сфери України [Текст] : монографія / А. А. Суска. - Харків : Цифрова друкарня № 1, 2018. - 268 с. - Б. ц.
48
Лісова меліограція [Текст] : конспект лекцій / О. В. Соваков, В. Ю. Юхновський, Г. Б. Гладун, А. А. Суска, О. В. Сайчук. - Харків : Пром-Арт, 2018. - 107 с. - Б. ц.
2017
49 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Оцінка можливостей ринково-екологічної трансформації інституціонального середовища лісового сектору економіки [Текст] / А. А. Суска // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2017. - № 6/5. - С. 14-19.
50 Дяченко, Владислав Юрійович.
Дерев'яне домобудування Прикарпаття та Закарпаття. Досвід століть і сучасність [Текст] / В. Ю. Дяченко, А. А. Суска, С. А. Шевченко // Оборудование и инструмент для профессионалов. Деревообработка. - 2017. - С. 76-79.
51 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Розробка методичних підходів до оцінки ефективності інституціонального середовища ринку соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / А. А. Суска // Наук. вісник Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2017. - Вип. 27-2. - С. 88-91. - (Серія: Економіка і менеджмент)
52 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Концептуальні інституалізації ринку соціально-екологічних лісу і лісових територій [Текст] / А. А. Суска // Наук. вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. - Одеса, 2017. - Вип. 3. - С. 124-129. - (Серія: Економіка і менеджмент)
53
Методика визначення питомого поглинання рідини зразками деревини змішаного розпилювання [Текст] / С. А. Шевченко, А. А. Суска, Н. В. Заславська, Г. Р. Тесля // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2017. - Вип. 184: Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології. - С. 38-43.
54 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Визначення і обґрунтування соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічний послуг [Текст] / А. А. Суска // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Вип. 20. - С. 151-159.
55 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Сутність, методика оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу, як об’єкту ринку соціально-екологічних послуг [Текст] / А. А. Суска // Економічні науки. - 2017. - № 27. - С. 115-119.
56 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Обґрунтування ринково-екологічної трансформації інституціонального середовища лісового сектору економіки [Текст] / А. А. Суска // Інтелект ХХІ. - 2017. - С. 31-39.
57 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Розробка методики оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг [Текст] / А. А. Суска // Вісник ХНАУ. - Харків, 2017. - № 3. - С. 201-208. - (Серія: Економічні науки)
58 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Обґрунтування умов та стратегій досягнення інституціональної рівноваги ринку соціально-екологічних послуг лісу [Текст] / А. А. Суска // Вісник Дніпропетровського держ. аграрно-економ. ун-т. - Дніпро, 2017. - № 4. - С. 47-53.
59 Суска, Анастасія Анатоліївна.
Соціальний та економічний потенціал лісу як категорія економіки природних ресурсів [Текст] / А. А. Суска // Вісник Мукачів. держ. ун-ту. - Мукачів, 2017. - Вип. 13. - С. 15-19.
2016
60 Павлюст, Владимир Николаевич.
Методы и оборудование гидроабразивной резки древесины [Текст] / В. Н. Павлюст, А. А. Суска // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Томенко Ю. І., 2016. - Вип. 167 : Деревооброблюв. технології та системотехніка ліс. комплексу. - С. 22-25. - Библиогр.: с. 24-25
Повний текст
61 Горбачева, Лидия Владимировна.
Сэндвич - панели. Особенности конструкций и преимущества [Текст] / Л. В. Горбачева, А. А. Суска // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Томенко Ю. І., 2016. - Вип. 167 : Деревооброблюв. технології та системотехніка ліс. комплексу. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 18
Повний текст