Ніколаєнко Наталія Миколаївна


Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Місце роботи:

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Кафедра ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування" та соціально- гуманітарних дисциплін"
асистент

ORCID: 0000-0003-1700-6540
Scopus
20210315
Web of Science
WoSPublons
20201221
GoogleScholar
GoogleScholar
71
93
4
20210609

Науковий доробок в БД "Праці науковців ХНТУСГ" та БД "Охоронні документи"

Бібліографічний опис Посилання
2021
1
Спольнік Олександр Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. пр. за 1971-2021 рр. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Бочарова, О. І. Бараболік, Т. Б. Богданова ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 94 с. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 17). - Б. ц.
2
Нанка Олександр Володимирович [Текст] : біобібліогр. покажч. пр. за 1987-2021 рр. : до 60-річчя від дня народж. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Бочарова [та ін.] ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 77 с. - Б. ц.
3
Мазоренко Дмитро Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969-2021 рр. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Бочарова, Т. Б. Богданова ; авт.-уклад. О. І. Бараболік ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 137 с. : фот. - (Біобібліогр. вчених ХНТУСГ). - Б. ц.
2020
4 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: сторінки історії та сучасність [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Вища школа. - 2020. - № 7-8. - С. 7-19.
5 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Вісник книжкової палати. - 2020. - № 4. - С. 10-15
6 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Наукова бібліотека [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ , 2020. - С. 52.
7
Науменко Олександр Артемович [Текст] : біобібліогр. покажчик пр. за 1975-2020 рр. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Бочарова, Т. О. Рудич, Т. Б. Богданова ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 96 с. : фот. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 13). - Б. ц.
8
Скобло Тамара Семенівна [Текст] : біобібліогр. покажч. пр. за 1962-2020 рр. : до 85-річ. від дня народж. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; авт.-уклад.: Е. М. Бочарова, Т. Б. Богданова, В. В. Руденко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 254 с. : фото. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ; вип.4). - Б. ц.
9
Інформаційний пошук та академічна доброчесність в освіті [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. дисципліни студентами перш. (бакалавр.) рівня вищої освіти ден. і заоч. форм навчання, спец. 133 Галузеве машинобудування / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 26 с. - Б. ц.
10
Інформаційна підтримка наукової діяльності [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. дисципліни для здобувачів третього освіт.-наук. рівня вищ. освіти зі спец. 073 Менеджмент / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : [б. в.], 2020. - 26 с. - Бібліогр. наприкінці тем. - Б. ц.
11 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Наукова бібліотека ХНТУСГ: шлях довжиною у 90 років [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : матеріали конф., присвяч. до 90-річчя Наук. б-ки ХНТУСГ, м. Харків, 30 жовт. 2020 р. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - С. 5-11.
Повний текст
12 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Осучаснення діяльності бібліотеки ЗВО для забезпечення якості освіти [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Studіa slobozhaniсa. Вісник виставково-музейного центру : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2020», 27 жовт. 2020 р. - Харків, 2020. - Вип. 6. - С. 122-126.
Повний текст
13
Дисертації, захищені в спеціалізованих вчених радах ХНТУСГ (1959-2020 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик : до 90-річчя Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва Ім. П. Василенка / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Бочарова, Т. Б. Богданова , В. В. Руденко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 116 с. - Б. ц.
14
Проєктна діяльність Наукової біблотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [Текст] / Н. М. Ніколаєнко, Л. І. Бездольна // Біблотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 1 (19). - С. 21-25.
2019
15 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми, завдання [Текст] / Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2019. - № 1. - С. 6-9.
16 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Корпоративна культура закладу вищої освіти і комунікація [Електронний ресурс] / Н. М. Ніколаєнко // STUDIA SLOBOZHANICA. Вісник виставково-музейного центру : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій - 2019», 29 берез. 2019 р., ХНТУСГ. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - Вип. 5. - С. 103-112.
Повний текст
17 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Розвиток інформаційно-галузевого ресурсу для фахівців сільськогосподарської галузі [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та спеціалістів 17 травня 2019 р., м. Київ. - Київ, 2019. - С. 636-641.
18
Інформаційна підтримка наукової діяльності [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. дисц. для студентів друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец.: 133 "Галузеве машинобудування", 206 "Агроінженерія" / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 15 с. - Бібліогр. наприкінці тем. - Б. ц.
19
Феномен туризму: розмаїття сенсів [Текст] : монографія / О. О. Артеменко [та ін.] ; за ред.: О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Стильна типографія, 2019. - 252 с. - Бібліогр.: с. 234-248. - ISBN 978-617-7602-62-9 : 86.00 грн.
Повний текст
20
Загальні вимоги до оформлення наукових, навчальних та навчально-методичних видань [Текст] : метод. рек. для наук.-пед. працівників закл. вищ. освіти / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-в ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, Т. О. Рудич. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 83 с. - Б. ц.
21
Тимчук Сергій Олександрович [Текст] : біобібліограф. покажч. пр. за 1986-2019 роки / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 72 с. : фот. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 12). - Б. ц.
22
Новікова Тетяна Вікторівна [Текст] : біобібліограф. покажч. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад. Е. М. Щетініна ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 46 с. : фот. - Б. ц.
23
Ольшанський Василь Павлович [Текст] : біобібліограф. пожч. пр. за 1969-2019 роки : до 75-річчя від дня народж. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова, Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 170 с. : фот. цв. - Б. ц.
24 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Нові ролі бібліотекаря – ЗВО сучасний погляд [Електронний ресурс] / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : Всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 жовт. 2019 р. - Харків, 2019
Повний текст
25
Інформаційна підтримка наукової діяльності [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. дисц. для студентів друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец.: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 14 с. - Бібліогр. наприкінці тем. - Б. ц.
26 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Інформаційно-ресурсне забезпечення інформаційних потреб фахівців туристичної галузі в Україні [Текст] / Н. М. Ніколаєнко, I. О. Давидова // Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія. - Харків : Стильна типографія, 2019. - Розділ: 3. - С. 123-132.
2018
27 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Использование проектно-ориентированной модели целевого управления библиотекой для инновационного развития [Електронний ресурс] / Н. М. Ніколаєнко // Модель бібліотеки ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 15 черв. 2018 р. - Харків, 2018
Повний текст
28
Інформаційне забезпечення наукової діяльності [Текст] : метод. вказ. для самост. вивч. дисц. здобувачам вищ. освіти (аспірантам) ден. форми навч. інж., екон.-прав. і технолог. спец. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 14 с. - Бібліогр. наприкінці модулів. - Б. ц.
29
Інформаційне забезпечення наукової діяльності [Текст] : метод. вказ. для самост. вивч. дисц. для студ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. і заоч. форм навч. спец.: 133 Галузеве машинобудування, 181 Харчові технології, 205 Лісове госп-во, 208 Агроінженерія / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 15 с. - Бібліогр. наприкінці модулів. - Б. ц.
30
Інформаційний пошук та робота бібліотечними ресурсами [Текст] : метод. вказ. для самост. вивч. дисципліни слухачів магістратури ден. форми навч. спец.: 133 Галузеве машинобудування, 181 Харчові технології, 205 Лісове господарство, 275 Транспортні технології / Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : б. в., 2018. - 16 с. - Б. ц.
31 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Публікаційна активність науковців Харківського національного технічного університетусільського господарства імені Петра Василенка в ресурсах Web of Science core collection, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar [Текст] : бібліометр. огляд / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 22-29 жовт. 2018 р. - Харків, 2018. - С. 58-63.
2017
32 Николаенко, Наталья Николаевна.
Механизмы скоординированного процесса управления библиотекой [Текст] / Н. Н. Николаенко // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В. И. Астахова, И. В. Козицкая, Е. А. Подольская [и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой. - Харьков : НУА, 2017. - Разд. VI. - С. 124-141.
33 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів / Н. М. Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 10. - С. 27-31.
34 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Наукова скрабниця: до Всеукраїнського дня бібліотек / Н. Ніколаєнко // Світоч знань. - 2017. - № 139/141 (верес-листоп.). - С. 20-21.
2016
35 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : за спец. 27.00.03 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : захищена 20161129 / Н. М. Ніколаєнко ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : [б. в.], 2016. - 23 с. - Бібліогр.: с. 16-19. - Б. ц.
36 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Застосування технологічного трансферу в інформаційно-бібліотечній діяльності бібліотеки [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. молодих учених, м. Харків, 21-22 квіт. 2016 р. - Харків, 2016. - С. 292-293.
37 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Модель сучасної бібліотеки ВНЗ: актуалізація досвіду / Н. М. Ніколаєнко // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-брейнстормингу, м. Харків, 27 квіт. 2016 р. / Ф-т соціальних комунікацій ХДАК, Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування і торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2016. - С. 105-112.
Повний текст
2015
38 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Модернізація управління бібліотекою як соціально-комунікаційною системою (Libary management as a social and communacation system) / Н. М. Ніколаєнко // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали Міжнар. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. - Харків, 2015. - С. 127-129.
39 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Диверсифікація технологій упраління бібліотекою як соціокомунікативною установою суспільства / Н. М. Ніколаєнко // Держава та регіони. Сер.: Соціальні комунікації. - 2015. - № 3. - С. 21-27.
40 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Застосування інформаційних технологій в управлінні сучасною бібліотекою / Н. М. Ніколаєнко // XLVIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - Ч. 6 : Секція: Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. - С. 52.
41 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Принципи наукового управління бібліотекою як соціальною інституцією суспільства / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали Наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 210-річчю Харків. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наукової бібліотеки ХНМУ, м. Харків, 5-12 жовт. 2015 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. - Харків, 2015. - С. 126-128.
42 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Стратегічний менеджмент як інструмент управління бібліотекою / Н. М. Ніколаєнко // Короленківські читання-2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8 жовт. 2015 р. : у 2-х ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. відділення ВГО "Укр. бібл. асоц.". - Харків, 2015. - С. 95-102.
43 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Впровадження контолінгу в управлінську діяльність бібліотек / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6-8 жовт. 2015 р. : в 2-х ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН. - Київ, 2015. - С. 95-97.
44 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю бібліотеки ВНЗ в умовах інноваційних змін / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизація суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, Наук.-техн. б-ка Івано-Франківського нац. техн. ун-ту нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - С. 203-207.
45 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Маркетингова діяльність наукової бібліотеки по просуванню наукового надбання УІПА у світовий науково-інформаційний простір / Н. М. Ніколаєнко, Н. М. Чертищева // XLVIII науково-практична конференція науково-педагогічних прцівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 2015 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - Ч. 6: Секція: Сучасних інфомаційно-бібліотечних технологій. - С. 53.
46 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю бібліотеки в умовах інноваційних змін / Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали Наук.-практ. конф., м. Харків, 17 квіт. 2015 р. / МОН України, Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, факультет соціальних комунікацій ХДАК . - Харків : ХДУХТ, 2015. - С. 52-55.
2014
47 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Ефективне управління - запорука успіху інноваційної діяльності бібліотеки / Н. М. Ніколаєнко // XLVII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 2014 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2014. - Ч. 6: Секція: Інформатики і коп'ютерних технологій. - С. 35.
48 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Бенчмаркетинг - ключ до створення конкурентної бібліотеки: теоретичний аспект [Текст] / Н. М. Ніколаєнко ; Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна // Імперативи розвитку електронних бібліотек: PRO et CONTRA = Imperatives of the Electronic Libraris Development:pro et contra : матеріали Міжнар. веб.-конф., м. Харків, 27 берез. 2014 р. / . - Харків, 2014. - С. 186-197.
Повний текст
49 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Наукова організація управління бібліотекою: шлях інноваційних змін [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Вісник Харків. держ. акад. культури : збірник наук. пр. - Харків, 2014. - Вип. 44 . - С. 241-247. - Бібліогр.: 14 назв.
50 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Вісник Харків. держ. акад. культури : збірник наук. пр. - Харків, 2014. - Вип. 45 . - С. 153-159. - Бібліогр.: 6 назв.
51 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Інноваційні форми наукової організації праці управлінського персоналу бібліотеки [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Харків, 24-25 квіт. 2014 р. - Харків, 2014. - С. 213.
52 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Управлінська праця як складова управлінської діяльності бібліотеки [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 21-23 жовт. 2014 р. - Київ, 2014. - С. 62-65.
53 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Н. М. Ніколаєнко // Вісник Книж. палати. - 2014. - № 12. - С. 20-23.
54 Николаенко, Наталья Николаевна.
Управленческий персонал как фактор повышения эффективности инновационной деятельности библиотеки [Текст] / Н. Н. Николаенко // Науч. и техн. библиотеки. - 2014. - № 11. - С. 29-38. - Библиогр.: 9 назв.
2013
55 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Створення інформаційних ресурсів інженерно-педагогічного спрямування для забезпечення потреб користувачів: із досвіду роботи Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії / Н. М. Ніколаєнко // Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 24-25 окт. 2013 г. / Днепропетровский нац. ун-т железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна. - Днепропетровск, 2013. - С. 135-138.
56 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Інноваційний сервіс сучасної бібліотеки ВНЗ / Н. М. Ніколаєнко // Культура та інноваційне суспільство : матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. молодих учених, м. Харків, 18-19 квіт. 2013 р. / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. - Харків, 2013. - С. 258-260.
57 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Наукова бібліотека - якісна складова інформаційно-освітнього середовища УІПА / Н. М. Ніколаєнко // XLVI науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 2013 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2013. - Ч. 6: Секція: Інформатики і комп'ютерних технологій. - С. 43.
58 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки / Н. М. Ніколаєнко // XLVI науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 2013 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2013. - Ч. 6: Секція: Інформатики і комп'ютерних технологій. - С. 44.
59 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Роль бібліотек у формуванні науково-освітнього інформаційного простору ВНЗ / Н. М. Ніколаєнко // Вища школа. - 2013. - № 5. - С. 48-59. - Бібліогр.: 3 назв.
60 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Забезпечення потреб наукових досліджень інженерно-педагогічного напрямку сучасними інформаційними ресурсами / Н. М. Ніколаєнко // Пробл. інж.-пед. освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2013. - Вип. 38/39. - С. 420-462. - Бібліогр.: с. 422.
2012
61 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Новий інформаційний ресурс на допомогу фахівцям інженерно-педагогічної освіти / Н. М. Ніколаєнко // XLV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 2012 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2012. - Ч. 6: Секція: Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. - С. 35.
62 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Модернізація сайту наукової бібліотеки УІПА - один із засобів забезпечення користувачів потужним інформаційним ресурсом / Н. М. Ніколаєнко // XLV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантіів та співробітників академії, м. Харків, 2012 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед акад. - Харків, 2012. - Ч. 6: Секція: Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. - С. 36.
63 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Новий інформаційний ресурс в галузі освіти: з досвіду роботи Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії / Н. М. Ніколаєнко // Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 28 берез. 2012 р. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки, Асоц. сучасних інформ.-бібл. технологій. - Харків, 2012. - С. 30-36.
2011
64 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Напрямки діяльності бібліотеки згідно з "Концепцією розвитку Наукової бібліотеки УІПА на 2011-2015 рр." [Текст] / Н. М. Ніколаєнко ; Укр. інж.-пед. акад. // XLIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 18-25 лют. 2011 р. - Харків, 2011. - Ч. 6: Секція: Сучасних інформац.-бібл. технологій. - С. 56.
65 Николаенко, Наталья Николаевна.
Управление инновационной деятельностью библиотеки. Проблемы и решения [Текст] / Н. Н. Николаенко ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка // Від ХІХ до ХХІ століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-14 жовт. 2011 р. - Харків : РА "ІРІС", 2011. - С. 244-251.
66 Штефан, Людмила Володимирівна.
Новий ресурс на допомогу інноватизації освітянських процесів: із досвіду роботи навчально-методичної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти та наукової бібліотеки [Текст] / Л. В. Штефан, Н. М. Ніколаєнко ; Укр. інж.-пед. акад. // Проблеми інж.-пед. освіти : збірник наук. пр. - Харків, 2011. - Вип. 30/31 . - С. 296-306. - Бібліогр.: с. 297.
2010
67 Николаенко, Наталья Николаевна.
Новые технологии в информационном обеспечении научно-исследовательской работы академии / Н. Н. Николаенко // Библиотека вуза на новом этапе развития социальных коммуникаций = Бібліотека внз на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : материалы науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 22-23 апр. 2010 г. / Днепропетров. нац. ун-т ж.-д. трансп., Восточ. науч. центр транспорт. акад. Украины. - Днепропетровск, 2010. - С. 74-75.
68 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Стратегічне планування - якісна складова управління бібліотекою ВНЗ / Н. М. Ніколаєнко // XLIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед акад. - Харків, 2010. - Ч. 6: Секція: Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. - С. 64.
69 Николаенко, Наталья Николаевна.
Инновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки / Н. Н. Николаенко // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : сборник докл. науч.-практ. конф., г. Харьков, 20 апр. 2010 г. / Науч.-техн. б-ка Нац. аэрокосмического ун-та им. Н. Е. Жуковского"ХАИ". - Харьков, 2010. - С. 82-88.
70 Штефан, Людмила Володимирівна.
Інформаційна підтримка інноваційних підходів в освіті / Л. В. Штефан, Н. М. Ніколаєнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. - Харків, 2010. - Вип. 28/29. - С. 260-268.
71 Николаенко, Наталья Николаевна.
Настоящий профессионал : [к 50-летию проф. деятельности ветерана б-ки УИПА В. И. Сосипатровой] / Н. Н. Николаенко // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 3. - С. 45-46.
72 Николаенко, Наталья Николаевна.
Инновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки / Н. Н. Николаенко // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 3. - С. 5-8.
73 Николаенко, Наталья Николаевна.
Новые технологии в информационном обеспечении научно-исследовательской работы академии / Н. Н. Николаенко // XLIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 19-20 лют. 2010 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2010. - Ч. 6: Секція: Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. - С. 63.
74 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Про підсумки роботи по автоматизації бібліотечних процесів та інформаційного забезпечення користувачів згідно з "Концепцією розвитку бібліотеки на 2006-2010 рр." / Н. М. Ніколаєнко // XLIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 19-20 лют. 2010 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2010. - Ч. 6: Секція: Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. - С. 64.
2009
75 Николаенко, Наталья Николаевна.
Инновационная деятельность библиотеки УИПА: состояние и перспективы / Н. Н. Николаенко // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : докл. науч.-практ. семинара, г. Харьков, 14,16 апр. 2009 г. - Харьков, 2009. - С. 4-9.
76 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Основи бібліотечної інноватики і інноваційної діяльності бібліотек / Н. М. Ніколаєнко // XLII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 19-20 лют. 2009 р. : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2009. - Ч. 6, Секція : Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. - С. 76.
77 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Інноваційна діяльність бібліотеки УІПА: стан і перспективи / Н. М. Ніколаєнко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 трав. 2009 р. - Севастополь, 2009. - С. 177-183.
78 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Інноваційна діяльність бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії: стан і перспективи / Н. М. Ніколаєнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. - Харків, 2009. - Вип. 22/23. - С. 332-337.
2008
79 Николаенко, Наталья Николаевна.
Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования [Текст] / Н. Н. Николаенко, В. И. Сосипатрова // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 3. - С. 28-32.
80 Николаенко, Наталья Николаевна.
Вузовская библиотека в условиях реформирования высшего образования [Текст] / Н. Н. Николаенко, В. И. Сосипатрова ; Бібліотека Укр. інж.-пед. акад. // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15-ї наук.-практ. конф., м. Харків, 15 квіт. 2008 р. : до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА. - Харків, 2008. - С. 7-18.
81 Николаенко, Наталья Николаевна.
Внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки как составная часть формирования информационной среды и информационной культуры личности [Текст] / Н. Н. Николаенко ; Бібліотека Укр. інж.-пед. акад // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15-ї наук.-практ. конф., м. Харків, 15 квіт. 2008 р. : до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА. - Харків, 2008. - С. 59-69.
82 Николаенко, Наталья Николаевна.
Внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки как составная часть формирования информационной среды и информационной культуры личности [Текст] / Н. Н. Николаенко ; Укр. інж.-пед. акад. // ХLI науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 28-21 січ. 2008 р. : збірник тез. доп. - Харків, 2008. - Ч. 6, Секція : Сучасні інформаційно-бібліотечні технології. - С. 90.
2007
83 Николаенко, Наталья Николаевна.
Внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки как средства формирования информационной культуры личности [Текст] / Н. Н. Николаенко // Пробл. інж.-пед. освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2007. - Вип. 18/19 . - С. 167-173.
2002
84 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Роль університетської бібліотеки у формуванні майбутнього правоохоронця (з досвіду Національного університету внутрішніх справ) / Н. М. Ніколаєнко // Актуальні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ : матеріали Наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2002 р. / Нац. ун-т внутр. справ. - Харків : НУВС, 2002. - С. 237-240.