Система демонстрації публікаційної активності «Веб-портфоліо науковців ДБТУ» акумулює багаторічні результати наукової діяльності університету, відображеної у наукових дослідженнях і розробках вчених, діяльність яких будь яким чином пов’язана з університетом. Ресурс створено на основі бази даних "Праці науковців ДБТУ" та бази даних "Охоронні документи". Персональні сторінки науковців містять таку інформацію: вчене звання, вчений ступінь, місце роботи, посилання на індифікатор ORCID, посилання на профілі в БД Scopus, Web of Science, GoogleScholar. Кількісні показники публікацій, цитувань, індекса Гірша мають дату актуалізації і оновлюються щоквартально.

Ресурс працює у бета-режимі, зауваження і пропозиції надсилати за е-адресою: avt2.73@ukr.net

Наукометричні показники вчених ДБТУ

Пошук за ПІБ

Пошук за ПІБ »

Пошук за підрозділом

Пошук за підрозділом »